sâmbătă, 29 octombrie 2011

Հայ հարեվանը...


... երբ չգիտես, ոնց պիտի  զաքատով բանկաներ փակես, համբերաբար բացատրում է:
... երբ չգիտես, ոնց պիտի մուրաբա եփես, նորից համբերաբար բացատրում է:
... երբ դու ելեկտրական օջախ ունես, որի փրովոտը վարվեց հենց այն ժամանակ, երբ ամենավրազ եր ինչ որ մի ճաշ սարքելու, որովհետև երկու ժամից հետո հյուրեր ունես, ինքը մեծահոգաբար առաջարկում է որ ճաշդ վերջացնես եփելու նրա գազօջախի վրա, քեզ այսպես փրկելով:
...երբ ընտանիքիդ օտար երկրներում ապրող անդամներից ծանրոց ես ստանում, ուրախությամբ միասին եք բացում այդ ծանրոցը և նրա ամեն մի մասը նայում:
... երբ երեկոները չես ուզում բաժակ թեյդ մենաք խմես, միասին եք խմում և արևածաղիկ խրթխրթալով հավեսով բամբասում եք: J
...երբ ամուսնուդ հետ գրվել ես և ուզում ես լիցքաթափվես, մի բաժակ սուրճ խմելով, ինքը քո սաղ դարդերդ լսում է:
...երբ շուտով հյուրեր ես ունենալու, բայց չես հասնում տունը տեսքի բերես, առաջինն է օգնելու:
...երբ փորդ քթիդ տակ է հասնում արդեն, առաջինը, որ առաջարկում է տան գործերով օգնելու ինքն է:
... երբ սրտիդ տակ մի այլ կյանք է շնչում, ինքն է առաջինը, որ խորհուրդներ է տալիս, ինչպես պիտի քեզ նայես կամ չնայես:
... երբ երեխադ լույս աշխարհ է եկել, ինքն առաջինը շնորհավորելու:
...երբ դու և ճաշ ունես սարքելու, և  փոլը սրփելու, և փոշին մաքրելու, և լվացք անելու, և արդուկ անելու և սեղան գցելու, բայց երեխադ հանգիստ չի մնում, ինքն է նորից եզ փրկում:

...իսկական հարեվանն է:

2 comentarii:

veteranul1 spunea...

Scuze ca scriu aici.Nu am mai luat in ultimul timp legatura. Imi aduc aminte ca mi-ai zis ca aveti si ceva optiuni cu turismul.S-ar putea sa ajung cu fiul meu in iulie in Armenia si avem si optiunea Artsakh. Daca poti sa imi propui ceva din punct de vedere turistic contra cost atat in Artsakh cat si in Armenia te rog sa-mi scrii. Suntem in faza de a devinitiva programul. Cu bine,Gabi Lazarovici

Emilio Fernandez spunea...

Good morning how are you?

My name is Emilio, I am a Spanish boy and I live in a town near to Madrid. I am a very interested person in knowing things so different as the culture, the way of life of the inhabitants of our planet, the fauna, the flora, and the landscapes of all the countries of the world etc. in summary, I am a person that enjoys traveling, learning and respecting people's diversity from all over the world.

I would love to travel and meet in person all the aspects above mentioned, but unfortunately as this is very expensive and my purchasing power is quite small, so I devised a way to travel with the imagination in every corner of our planet. A few years ago I started a collection of used stamps because trough them, you can see pictures about fauna, flora, monuments, landscapes etc. from all the countries. As every day is more and more difficult to get stamps, some years ago I started a new collection in order to get traditional letters addressed to me in which my goal was to get at least 1 letter from each country in the world. This modest goal is feasible to reach in the most part of countries, but unfortunately it’s impossible to achieve in other various territories for several reasons, either because they are countries at war, either because they are countries with extreme poverty or because for whatever reason the postal system is not functioning properly.

For all this I would ask you one small favor:
Would you be so kind as to send me a letter by traditional mail from Artsakh? I understand perfectly that you think that your blog is not the appropriate place to ask this, and even, is very probably that you ignore my letter, but I would call your attention to the difficulty involved in getting a letter from that country, and also I don’t know anyone neither where to write in Artsakh in order to increase my collection. a letter for me is like a little souvenir, like if I have had visited that territory with my imagination and at same time, the arrival of the letters from a country is a sign of peace and normality and an original way to promote a country in the world. My postal address is the following one:

Emilio Fernandez Esteban
Calle Valencia, 39
28903 Getafe (Madrid)
Spain

If you wish, you can visit my blog www.cartasenmibuzon.blogspot.com where you can see the pictures of all the letters that I have received from whole World.

Finally I would like to thank the attention given to this letter, and whether you can help me or not, I send my best wishes for peace, health and happiness for you, your family and all your dear beings.

Yours Sincerely

Emilio Fernandez