vineri, 9 septembrie 2011

Arţah: 20 ani de independenţă. Apel la responsabilizare


În luna septembrie 2011, Republica Arţah sărbătoreşte cu mare pompă şi fast 20 de ani de independenţă şi uniunea de facto cu Armenia. Dar este evident că populaţia nu se simte mai în siguranţă decât înainte. Mai rău, dinamica virtuoasă nu s-a declanşat niciodată şi, în 20 ani de repopulare, Arţahul a văzut exodul a 60000 dintre cetăţenii săi – chiar şi aceia care făcuseră mari sacrificii pentru a-şi câştiga libertatea. Pacea a răpit speranţa într-un viitor mai bun.
Toţi indicatorii economici fundamentali sunt într-o stare critică. Deficitul public depăşeşte 30% din PIB. Datoria externă (volumul total al creditelor acordate de către Armenia) depăşeşte în 2011 200% din PIB, chiar dublu  dacă integrăm aici şi bugetul pentru apărare (neinclus în bugetul de stat), diferite colaborări între ministere din Armenia şi Arţah, lucrări publice finanţate de către sponsori din exterior…În acelaşi timp, veniturile fiscale generate de aceleaşi cheltuieli alimentează acelaşi buget de stat.  
Spune că Arţah a beneficiat de mai mult de un miliard de dolari de fonduri umanitare şi alte investiţii nerambursabile. Cu ce rezultat ? Electrificarea încă nu este terminată, mai multe zeci de sate încă nu au acces la apă potabilă (pentru că reţelele cuprinse în actualele proiecte sunt cele care deja funcţionează sau care au fost renovate în trecut), regiuni întregi nu dispun de linie telefonică (deci nici de internet, un factor esenţial al deschiderii către exterior), drumurile rurale sunt încă impracticabile, iar terenurile agricole nu sunt irigate… Pe scurt, este ca şi cum fondurile di nexterior ar fi lipsite de putere…
Este timpul de a pune capăt politicii sociale (de asistenţă) şi de a prioritiza acţiunile în funcţie de priorităţile evidente (curent electric, apă potabilă (în satele unde lipseşte în totalitate), drumurile impracticabile). Fondurile exterioare trebuie să înceteze să mai finanţeze confortul nostru şi să rămână la proiecte care corespund nevoilor noastr imediate, fără exagerări grosolane. Sunt multe exemple în acest sens. Este timul să ne schimbăm radical practicile de lucru şi de management.
Când va exista un buget de stat care să separe cheltuielile de funcţionare şi cele de investiţie, pentru a autofinanţa cheltuielile zilnice din veniturile locale şi pentru a coordona mai bine cheltuielile de investiţie printr-o utilizare mai eficientă a resurselor oferite de actori externi ? Doar cu acest preţ republica Arţah va deveni stăpâna propriului său viitor, ştiind că fondurile pe care le primeşte reprezintă tot atâtea resurse care lipsesc altundeva.

Pentru cât timp vor fi capabile resursele externe să ne finanţeze economia ? Pentru cât timp ne vom puta permite să risipim resursele disponibile ? Acesta nu este un model viabil. Este un limbaj al raţiunii. Dacă viitorul ţării depinde de renovarea infrastructurii sale de bază, atunci îmbunătăţirea colectării impozitelor este de datoria statului, precum şi o reevaluare completă a managementului resurselor publice, pentru a-şi putea permite să sprijine întreţinerea infrastructurilor existente şi renovarea celor vechi. Pe termen scurt, schimbarea politicii economice pentru a lupta împotriva importurilor şi a favoriza exporturile pin politici inovatoare şi voluntare, cu scopul ca mana deficitului balanţei comerciale să contribuie la creşterea veniturilor populaţiei locale şi accelerarea dezvoltării.
Ni se spune că este nevoie de miliarde pentru a reconstrui Arţahul.  Creditorii şi sponsorii actuali nu dispun de asemenea mijloace. Fondurile umanitare nu pot sprijini totul. Prin urmare, trebuie să se străduie să se asigure că cele mai mici sume creează cele mai importante mijloace de dezvolate, pentru a favoriza creşterea veniturilor satului. Dezvoltarea depinde nu atât de finanţarea exterioară, cât de gestiunea corectă a resurselor disponibile în interiorul ţării.
Sponsori, fiţi responsabili,  cereţi celor cărora le incredinţaţi donaţiile voastre să vă dea de seamă (rezultate în ceea ce priveşte dezvoltarea şi creşterea indusă). Asiguraţi-vă că sunt gestionate la fel de serios precum au fost şi eforturile şi atenţia dvs care le-au generat.
Intermediari, fiţi responsabili,  gestionaţi independent fondurile care vi se încredinţează, iar dacă aveţi posibilitatea de a avea reprezentanţi locali, reamintiţi-le că sunt reprezentanţi ai unor Organizaţii Non Guvernamentale (ONG).
Reprezentanţi ai statului, fiţi responsabili,  aşteptaţi mai puţin din exterior şi cereţi mai multe eforturi şi mai multă implicare din partea concetăţenilor dvs. Faceţi-i responsabili pentru activităţile şi pasivitatea lor. Fiţi un exemplu, deasemenea.        Cetăţeni, fiţi responsabili,  salvarea voastră este în mâinile voastre, nu aştepţaţi războiul ca să fiţi gata de sacrificiu. Viitorul copiilor voştri este în joc. Pacea se construieşte zi de zi, nefiind materialist şi neaşteptând recunoştinţă şi aprobare din partea vecinului pentru a face ceva util pentru toată lumea.
 Care sunt bogăţiile materiale într-o ţară ameninţată cu distrugerea totală ? Ştiind că Azerbaijanul încă nu a renunţat la război, războiul nu s-a terminat. Războiul este o chestiune serioasă, nimeni nu are dreptul să se odihnească. Dorinţa de a trăi bine astăzi este o slăbiciune care ne-ar putea costa scump mâine. Nu avem luxul de a ne permite acest lucru.
Visez la ziua în care cetăţenii Arţahului se vor implica voluntar în proeicte comune, politicienii îşi vor asuma anumite riscuri, iar sponsorii şi intermediarii lor îşi vor lua în serios actele de caritate…

Armen Rakedjian,
Preşedinte al Organizaţiei «Aravni»